Zestaw regulacyjny kątowy

Parametry techniczne

Temperatura pracy max. 120°C
Ciśnienie nominalne max. 1MPa
Czynnik grzewczy woda
Max. różnica  ciśnienia 0,06MPa
Przyłącze grzejnikowe R ½”
  • Zawory ustawiane są fabrycznie w pozycji otwartej.

  • Zawory odcinające posiadają możliwość regulacji nastawy przepływu. Aby zmienić nastawę, należy zamknąć zawór odcinający, a następnie poczynając od pozycji zamkniętej zaworu, odkręcamy w lewo o odpowiednią ilość obrotów do uzyskania żądanej wielkość Kv (tab.2).

    W przypadku wymiany grzejnika istnieje możliwość jego odcięcia przy użyciu zaworów, jednak nie można ich pozostawić bez nadzoru !!

  • W sytuacji prowadzenia prac dłużej niż 1 dzień zaleca się zabezpieczyć krućce przyłączeniowe do grzejnika dodatkowymi zaworami odcinającymi bądź korkami w celu uniknięcia niepożądanych skutków np. zalania.
Zestaw regulacyjny kątowy
Zestaw regulacyjny kątowy
Zestaw regulacyjny kątowy